EHBO Harlingen
Home Bestuur Nieuwsbrief Cursussen Evenementen en vrijwilligers Spelletjes en Tips Verkoop en Controle Contact en Links
Nieuwsbrief

EERSTE HULPBIJ KINDEREN        

Informatie  +  opgave  bij    Anne Bouma     06 20934755

aabouma@outlook.com

U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van de cursus bij uw Zorgverzekeraar .

Informeer naar de mogelijkheid

De  cursussen zijn in M.F.C. Het Vierkant

Johan van Oldenbarneveltstraat 2    8862 BB Harlingen

 

DATUM EN INDELING HERHALINGSCYCLUS 2014 /2015 

 

les                                     1                   2                     3                  4                       Kader

groep 1 woensdag  :      17          +   24  SEPT.   +   01             +  08  OKT.             Gerda

groep 2 woensdag  :      15          +   22               +   29  OKT.   +  05  NOV.            Gerda

groep 3 woensdag :       12          +   19               +   24  NOV.   +  03  DEC.            Gerda

groep 4 donderdag :      18          +   25  SEPT.    +   02             +  09  0KT.             Bob

groep 5 donderdag :      23          +   30  OKT.      +  20              +  27 NOV.             Bob

 

iedereen krijgt persoonlijk de uitnodiging en indeling van de groep per e-mail .  

is je e-mailadres gewijzigd :  geef dit dan zo snel mogelijk door .

ook als wij je e-mailadres nog niet hebben :  doorgeven a.u.b.

Afmelden van lidmaatschap dient  voor 1 november schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden , bij opzeggen na 01 november  bent u over het volgend kalenderjaar uw contributie - lesgeld verschuldigd .   
 

Met het geldig EH diploma kun je je aanmelden bij   www.fryslanhartveilig.frl  om in geval van een Reanimatie opgeroepen te worden om in je woon/werk omgeving .  



 
 
              

.

 

 

 

archief
Home Bestuur Nieuwsbrief Cursussen Evenementen en vrijwilligers Spelletjes en Tips Verkoop en Controle Contact en Links