EHBO Harlingen
Home Bestuur Nieuwsbrief Cursussen Evenementen en vrijwilligers Spelletjes en Tips Verkoop en Controle Contact en Links
Bestuur

Bestuur:                               

                                                                                            

Voorzitter / Secretaris

Joop v.d. Heide

Lanen 60            8861 CE   Harlingen

heidetjes@ziggo.nl

Penningmeester / Ledenadministratie / Hulpverlening

Anne Bouma   

Waterlelie 1       9207 AN   Drachten

aabouma@outlook.com

Lid / Begeleiding cursussen       

Ingrid Rietema

Andreasstrjitte 7 8857 BG  Wijnaldum

d.j.i.rietema@home.nl

Lid / Begeleiding cursussen   

vakant              

 

        
                     DOCENTEN :

   
 

Kaderdocenten:         Bob Velthuis

                                     Berber Velthuis

                                     Marjo Kuperus

                                     Gerda Merkies
                                    
Koos Nijpjes

                                    

 


              

Verenigings info
Simple Page
Home Bestuur Nieuwsbrief Cursussen Evenementen en vrijwilligers Spelletjes en Tips Verkoop en Controle Contact en Links