EHBO Harlingen
Home Bestuur Nieuwsbrief Cursussen Evenementen en vrijwilligers Spelletjes en Tips Verkoop en Controle Contact en Links
Evenementen en vrijwilligers

                                   EERSTE  HULPVERLENING  BIJ  EVENEMENTEN

 

Verenigingen en Bedrijven  kunnen een beroep doen op de EHBO vereniging als er bij een evenement een EHBO post nodig is. De EHBO vereniging zorgt er dan voor dat een aantal van haar leden de post bij het evenement bemannen.
Uiteraard zorgt de EHBO vereniging ook voor voldoende verbandmaterialen en andere hulpmiddelen, verder beschikt de afdeling over een AED .

Ook plaatsen in de ruime omgeving van Harlingen kunnen een beroep op ons doen . 

Voor een goede organisatie is het noodzakelijk dat  tijdig aangeven wordt dat er een EHBO post nodig is .
U kunt voor een “ aanvraagformulier evenementen “ contact opnemen met :
Anne Bouma: Tel: 0512 517169  of  06 20934755   of  e-mail :  aabouma@outlook.com

Om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen is het noodzakelijk dat u rekening houdt met het onderstaande en u de gegevens op het formulier zo compleet mogelijk invult.

Aan EHBO assistentie zijn kosten verbonden. Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement . 

                                     VOORWAARDEN BIJ HULPVERLENING : 

          Het ingevulde aanvraagformulier evenementen dient uiterlijk 5 weken voor aanvang van het evenement te zijn ontvangen bij EHBO Harlingen   zodat de                       Hulpverleners  benaderd kunnen worden .

        Uw organisatie voor de Eerste Hulpverleners voldoende consumpties verzorgt, mocht de hulpverlening samenvallen met een etenstijdstip dan verzorgt uw organisatie ook voor de Eerste Hulpverleners een eenvoudige maaltijd.

        Er een niet voor publiek toegankelijke afgeschermde ruimte met tafel en stoelen en stromend water beschikbaar gesteld wordt waar de Eerste Hulpverleners bij slachtoffers Eerste Hulp kunnen verlenen.

  U mag van ons verwachten  :            

           Wij onze uiterste best doen om Eerste Hulpverlener[s] voor u te vinden.  Echter u kunt de vereniging nooit aansprakelijk stellen als er door  omstandigheden geen hulpverlener[s] aanwezig is / zijn.

             Wij u zo snel mogelijk doch uiterlijk 2 weken voor uw evenement laten weten of uw aanvraag door ons kan worden uitgevoerd.

             De Eerste Hulpverleners gediplomeerd en deskundig zijn.

             De Eerste Hulpverleners  herkenbaar zijn.

               De Eerste Hulpverleners voldoende materiaal bij zich hebben , passend bij het evenement.


  EVENEMENTEN :      HULPVERLENING  LEDEN  

       

   Voor leden van EHBO Harlingen biedt het Posten bij evenementen de mogelijkheid om de theorie en opgedane kennis tijdens de lessen in praktijk te brengen. De Hulpverleners worden in teams ingedeeld zodat u er nooit alleen voor staat.   

  Hulpverlening is een belangrijke activiteit van de vereniging.

  Organisatoren van kleine en / of grote evenementen zoals concerten, turn – voetbal – skeeler – zwem - schaats wedstrijden, kinderspelen, buurt / wijk feesten, avond wandelvierdaagse,  enz. doen graag een beroep op onze vereniging om Eerste Hulpverleners aanwezig te laten zijn bij hun evenement.

  De vereniging levert hulpverlening in de vorm van Posters.

  Posters worden in groepjes van twee, waarvan minimaal  1  geroutineerd EHBO-er, ingezet.     

   Waarom is Posten leuk ?

  • Met Posten kun je de opgedane lesstof in praktijk brengen .

  • Het Hulpverlenen tijdens een evenement geeft je een goed gevoel.

  • En vooral: een slachtoffer is je dankbaar voor wat je hebt gedaan om hen te helpen ..    

  Bij de Afdeling zijn ongeveer 30 Hulpverleners actief tijdens evenementen maar we zouden graag zien dat er nog een aantal zich daarvoor beschikbaar stelden.

  Diegenen die nog vragen hebben en / of zich willen aanmelden voor de praktijkervaring Hulpverlening, kunnen contact opnemen met Anne Bouma .

  Per jaar zijn er ongeveer 35 evenementen waar de afdeling Hulpverlening verleent.

   .                                          

   

  Eerstehulp verleners verzekerd tegen aansprakelijkheid

  Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp / EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulp verleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulp verleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

   Veel EHBO-ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangebrachte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen. Tot nu toe was slechts een deel van de gediplomeerden daar voor verzekerd: leden van EHBO- verenigingen en bedrijfshulpverleners voor zover zij binnen werktijd hulp verlenen.

   De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assurantien, is gekoppeld aan alle geldige EHBO diploma’s en Diploma’s Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening. Ruim 300.000 mensen zijn in het bezit van een Diploma Eerste Hulp.

  De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “ Het Oranje Kruis “ ontwikkelt leerstof voor eerstehulp verleners en instructeurs, bewaakt de kwaliteit, de examinering en de geldigheid van het Diploma Eerste Hulp * en de verschillende certificaten.

   

  Evenementen en vrijwilligers
  .
  .
  .
  Home Bestuur Nieuwsbrief Cursussen Evenementen en vrijwilligers Spelletjes en Tips Verkoop en Controle Contact en Links